cinijacitata.rs
Nemoj biti ljuta da nebudeš žuta, vede budi dobra da ne budeš modra. - Činija Citata
Nemoj biti ljuta da nebudeš žuta, vede budi dobra da ne budeš modra. -Hrvatske poslovice