cinijacitata.rs
Errare humanum est. – Griješiti je ljudski. - ─îinija Citata
Errare humanum est. – Griješiti je ljudski. -Latinske poslovice