cinijacitata.rs
Svi su zabrinuti oko zaustavljanja terorizma. Pa... prestanite učestvovati u njemu! - Činija Citata
Svi su zabrinuti oko zaustavljanja terorizma. Pa... prestanite učestvovati u njemu! -Noam Čomski