rs.jarofquotes.com
Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome. - Činija Citata
Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome. -Josip Broz Tito