rs.jarofquotes.com
Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih. - Činija Citata
Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih. -Stiv Džobs