rs.jarofquotes.com
Bez novca ni na groblje ne može. - Činija Citata
Bez novca ni na groblje ne može. -Turska poslovica