rs.jarofquotes.com
Ljude ne možete ničemu naučiti. Možete im samo pomoći da sve otkriju u sebi. - Činija Citata
Ljude ne možete ničemu naučiti. Možete im samo pomoći da sve otkriju u sebi. -Galileo Galilej