rs.jarofquotes.com
Moći dati sebe za jedan trenutak, moći žrtvovati godine za osmeh, to je sreća. - Činija Citata
Moći dati sebe za jedan trenutak, moći žrtvovati godine za osmeh, to je sreća. -Herman Hese