rs.jarofquotes.com
Umetnost nije nikada završena - samo napuštena. - Činija Citata
Umetnost nije nikada završena - samo napuštena. -Leonardo Da Vinči