rs.jarofquotes.com
Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti prožimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima. - Činija Citata
Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti prožimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima. -Mahatma Gandi