rs.jarofquotes.com
Zloba je neukrotiva, pa i onda kada joj učinite najveće dobročinstvo. - Činija Citata
Zloba je neukrotiva, pa i onda kada joj učinite najveće dobročinstvo. -Ezop