rs.jarofquotes.com
Brod koji je udarijo u hrid, a zatim nastavio vožnju, nije bio ni u kakvoj opasnosti. - Činija Citata
Brod koji je udarijo u hrid, a zatim nastavio vožnju, nije bio ni u kakvoj opasnosti. -Ruske poslovice