rs.jarofquotes.com
U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. - Činija Citata
U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. -Petar Petrović Njegoš