rs.jarofquotes.com
Može se, kad se hoće, ako se hoće tako, da pucaju kosti onima koji tako neće. - Činija Citata
Može se, kad se hoće, ako se hoće tako, da pucaju kosti onima koji tako neće. -Miroslav Krleža