rs.jarofquotes.com
Struja je jedina imenica ženskog roda koja se ne sme dirati golom rukom! :D - Činija Citata
Struja je jedina imenica ženskog roda koja se ne sme dirati golom rukom! :D