rs.jarofquotes.com
Kada je on ovde, čak i nesigurnost je nesigurna. A nisam siguran čak ni u to. - Činija Citata
Kada je on ovde, čak i nesigurnost je nesigurna. A nisam siguran čak ni u to. -Teri Pračet