rs.jarofquotes.com
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove. - Činija Citata
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.