rs.jarofquotes.com
Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli. - Činija Citata
Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli. -Džordž Bernard