rs.jarofquotes.com
Umetnost nije nikada završena – samo napuštena. - Činija Citata
Umetnost nije nikada završena – samo napuštena. -Leonardo da Vinči