rs.jarofquotes.com
Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. - Činija Citata
Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. -Antoine de Rivarol