rs.jarofquotes.com
Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma. - Činija Citata
Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma. -Jovan Dučić