rs.jarofquotes.com
Ljepota je u očima promatrača. - Činija Citata
Ljepota je u očima promatrača. -Platon