rs.jarofquotes.com
Karakter je osnova sreće, a sreća ubica karaktera. - Činija Citata
Karakter je osnova sreće, a sreća ubica karaktera. -Džordž Santajana