rs.jarofquotes.com
Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal. - Činija Citata
Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal. -Fridrih Niče