rs.jarofquotes.com
I što nije zabranjeno, može da ne bude pošteno. - Činija Citata
I što nije zabranjeno, može da ne bude pošteno. -Baltazar Bogišić