rs.jarofquotes.com
Životinje, koje smo načinili našim robovima, ne volimo da smatramo nama jednakim. - Činija Citata
Životinje, koje smo načinili našim robovima, ne volimo da smatramo nama jednakim. -Čarls Darvin