rs.jarofquotes.com
Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće. - Činija Citata
Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće. -Euripid