rs.jarofquotes.com
Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi. - Činija Citata
Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi. -Aleksandar Dima