rs.jarofquotes.com
Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac. - Činija Citata
Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac. -Kventin Tarantino