rs.jarofquotes.com
Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. - Činija Citata
Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand