rs.jarofquotes.com
Ništa više uplašenom čoveku ne daje hrabrost kao tuđi strah. - Činija Citata
Ništa više uplašenom čoveku ne daje hrabrost kao tuđi strah. -Umberto Eko