rs.jarofquotes.com
Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje čovek poseduje, već čašću koju je stekao. - Činija Citata
Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje čovek poseduje, već čašću koju je stekao. -Epikur