rs.jarofquotes.com
Nauka je majka znanja, ali mišljenja rađaju neznanje. - Činija Citata
Nauka je majka znanja, ali mišljenja rađaju neznanje. -Hipokrat