rs.jarofquotes.com
Napomenuću da su kretanja nebeskih tela cirkularna, obzirom da je kretanje koje odgovara sfetama cirkularno. - Činija Citata
Napomenuću da su kretanja nebeskih tela cirkularna, obzirom da je kretanje koje odgovara sfetama cirkularno. -Nikola Kopernik