rs.jarofquotes.com
Najveća je pohvala one žene koju muškarci ne spominju ni pohvalom ni pokudom. - Činija Citata
Najveća je pohvala one žene koju muškarci ne spominju ni pohvalom ni pokudom. -Perikle