rs.jarofquotes.com
Najslađi časovi najbrže nam prolaze. - Činija Citata
Najslađi časovi najbrže nam prolaze. -Vergilije