rs.jarofquotes.com
Najlakše pišem kad pišem jezikom, rečenicom, svoga rodnog kraja. - Činija Citata
Najlakše pišem kad pišem jezikom, rečenicom, svoga rodnog kraja. -Desanka Maksimović