rs.jarofquotes.com
Ut sementem feceris, ita metes – Kako posiješ, tako ćes i žeti. - Činija Citata
Ut sementem feceris, ita metes – Kako posiješ, tako ćes i žeti. -Latinske poslovice