rs.jarofquotes.com
Poštenje življenje, bez poštenja bez života. - Činija Citata
Poštenje življenje, bez poštenja bez života. -Hrvatske poslovice