rs.jarofquotes.com
Iz svake greške izvuci pouku da si osiguran za sljedeću. - Činija Citata
Iz svake greške izvuci pouku da si osiguran za sljedeću. -Poslovice korisnika