rs.jarofquotes.com
Honores mutant mores! – Časti mijenjaju običaje. - Činija Citata
Honores mutant mores! – Časti mijenjaju običaje. -Latinske poslovice