rs.jarofquotes.com
Divinum dare, humanum accipere – Davati je božanski, primati je ljudski. - Činija Citata
Divinum dare, humanum accipere – Davati je božanski, primati je ljudski. -Latinske poslovice