nl.jarofquotes.com
Helaas! hoe grote dingen door kleine oorzaken te gronde kunnen gaan - Pot van Citaten
Helaas! hoe grote dingen door kleine oorzaken te gronde kunnen gaan -Claudius Claudianus