nl.jarofquotes.com
Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest - Pot van Citaten
Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland