nl.jarofquotes.com
Alles wat ons als ongeluk , wat ons als hinderpaal toeschijnt, is slechts een trede onder onze voeten, om ons des te hoger te brengen - Pot van Citaten
Alles wat ons als ongeluk , wat ons als hinderpaal toeschijnt, is slechts een trede onder onze voeten, om ons des te hoger te brengen -Leo Tolstoj