nl.jarofquotes.com
De hoogste graad der waardering van iemands deugden bestaat hierin, dat men zijn gebreken begrijpt - Pot van Citaten
De hoogste graad der waardering van iemands deugden bestaat hierin, dat men zijn gebreken begrijpt -Peter Sirius