nl.jarofquotes.com
Men verveelt zich bijna altijd bij mensen, in wier gezelschap het niet geoorloofd is zich te vervelen - Pot van Citaten
Men verveelt zich bijna altijd bij mensen, in wier gezelschap het niet geoorloofd is zich te vervelen -Francois de la Rochefoucauld