nl.jarofquotes.com
De publicaties van artsen zijn al even onleesbaar als hun handschriften - Pot van Citaten
De publicaties van artsen zijn al even onleesbaar als hun handschriften -Marie Claire Loupard