nl.jarofquotes.com
Regeer een grote natie zoals ge een klein visje zoudt koken - Pot van Citaten
Regeer een grote natie zoals ge een klein visje zoudt koken -Lao-Tse