yahoo.real-estate.hk
愈減愈傷心
有老友突然間問我瞓醒未,我不大明白他的意思,原來佢話樓市在連跌13個星期之後,現在已經止跌回升,上星期上升了0.07%,已經是夢醒時分,叫我撰文時對樓市不要睇得太淡,我認為老友不應該對我說,我本著自己